سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

خسرو جراحیان – دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی شیمی
محسن وفایی سفتی – دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی شیمی
سیدشهاب الدین آیت اللهی – بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

چکیده:

راندمان برداشت نفت توسط سیلابزنی با آب در مخازن کربناته شکافداربستگی بخواص ترشوندگی سطح سنگ دارد که مرتبط با پایداری فیلم آبی بین سنگ و فاز نفت است نتایج تحقیقات اخیر نشان میدهد که حضور اسیدهای چرب بلند زنجیر اسید استارئیک جذب شده بر روی سطح کلسیت موجب پاره شدن فیلم آبی بین سطح سنگ و فاز نفتی شده و در نتیجه آن سنگ مخزن نفت دوست شده و برداشت نفت از اینگونه مخازن را با چالشهایی مواجه ساخته است استفاده از مواد فعال سطحی یکی از راه کارهای موجود برای تغییر ترشوندگی سنگ مخزن از حالت نفت دوست به آب دوست می باشد به همین دلیل بررسی مکانیزم تغییر ترشوندگی با استفاده از مواد فعال سطحی مورد توجه محققین قرارگرفته است دراین تحقیق سعی شده است با استفاده از تکنیکهای آنالیز دستگاهی نظیر پتانسیل زتا و اندازه گیری زاویه تماس مکانیسم فرایند را که تاثیر مستقیمی برروی عملکرد سورفکتانتها در کاربردهای میدانی دارد ارائه شود.