سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین جباری بیرامی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فریبا بخشیان – کارشناس ارشد مامایی
رعنا غلامزاده نیکجو – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
الهام دادگر – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی

چکیده:

خصوصی سازی وکوچک نمودن بخشدولتی سیاست گذاران بخش سلامت ایران را با این سوال که چه اشکال مکانیزم ها و فرایندهایی از خصوصی سازی برایدستیابی به اهداف عدالت کارایی کیفیت خدمات مناسب ترند مواجه می نماید این پژوهش با هدف معرفی مکانیزم های معمول دنیا دربخش سلامت و ارایه الگوی کاربردی مناسب برای کشور انجام شده است دراین پژوهش تطبیقی مکانیزم های به کارگرفته شده درکشورهای انگلستان تایلند ترکیه زامبیا سوئد شیلی غنا فرانسه فیلیپین و مکزیک بررسی و الگویی برای ایران طراحی شد و به روش دلفی دراختیار تعدادی از وزرای بهداشت معاونین و مشاورین آنها روسای دانشگاه ها و معاونین با حداقل ۴ سال سابقه کار و متخصصین و اعضای هیئت علمی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و دیگر مطلعین و دست اندرکاران قرار داده شد. کشورهای مورد مطالعه با گسترش اختیارات مدیریتی عقد قرار داد شرکتی سازی و انتقال مالکیت به بخش خصوصی درراستایدستیابی به اهداف تلاش می کنند.