سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمسعود سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعت نفت
مریم السادات حسینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی ایمنی و حفاظت فنی، دانشگاه صنعت نفت
باقر انوری پور – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

تقطیر غشایی فرآیندی نوین در امر جداسازی می باشد. این روش در محیط هایی که آب جزء اصلی به شمار می آید بر مبنای فرآیندی غیر همدما برای جداسازی ناخالصی ها استفاده می شود. اختلاف فشار جزیی بین هر طرف از منافذ غشاء نیرو محرکه اصلی در این فرآیند می باشد که در آن بخار با نیروی محرکه ی گرمایی از میان منافذ آب گریز غشاء عبور می کند. فرآیندهای متداول تقطیر غشایی عبارتند از: تقطیر غشایی تماس مستقیم، تقطیر غشایی در خلاء، تقطیر غشایی با شکاف هوا و تقطیر غشایی با گاز جاروب کننده. در این مطالعه سعی شده است مکانیزم فرآیند تقطیر غشایی در خلاء به عنوان یکی از روش های نوین تصفیه پساب های صنعتی مورد بررسی قرار بگیرد. مکانیزم های پیشنهادی مختلف برای انتقال در تقطیر غشایی شامل مدل جریان نادسن، مدل جریان ویسکوز، مدل نفوذ مولکولی ابتدایی و و نفوذ ساختاری می باشد که اغلب در مدل گرد و غبار گاز خلاصه می شود. در این ساختار نیروی محرکه با اعمال خلاء در سمت محصول تراوش کرده تحت تعادل فشار بخار نگه داشته می شود.