سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمسعود سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعت نفت
میثم باتمانی –
باقر انوری پور –

چکیده:

یکی از فرآیند های نوین جداسازی تقطیر غشایی می باشد. مبنای این روش فرآیندی غیر همدما برای جداسازی ناخالصی ها در محیط هایی که آب جزء اصلی به شمار می آید، می باشد. نیرو محرکه اصلی در این فرآیند تفاوت فشار جزیی بین هر طرف از منافذ غشاء می باشد که در آن بخار با نیروی محرکه ی گرمایی از میان خلل و فرج آب گریز غشاء عبور می کند. فرآیندهای متداول تقطیر غشایی عبارتند از: تقطیر غشایی تماس مستقیم، تقطیر غشایی در خلاء، تقطیر غشایی با شکاف هوا و تقطیر غشایی با گاز جاروب کننده. در این مطالعه سعی شده است مکانیزم فرآیند تقطیر غشایی تماس مستقیم به عنوان یکی از روش های تصفیه پساب ها صنعتی مورد بررسی قرار بگیرد. انواع مختلف مکانیزم های پیشنهادی برای انتقال در تقطیر غشایی شامل مدل جریان نادسن، مدل جریان ویسکوز، مدل نفوذ مولکولی ابتدایی و و نفوذ ساختاری می باشد که اغلب در مدل گرد و غبار گاز خلاصه می شوند. در تقطیر غشایی تماس مستقیم جریان ویسکوز و نفوذ ساختاری ناچیز و قابل اغماض می باشد. حضور هوا در منافذ غشاء میان سطح مشترک مایع- بخار خوراک و تراوا مانع انتقال جرم حاصل از کاهش فلاکس تقطیر غشایی تماس مستقیم می شود.