مقاله مطالعه میکرومورفولوژی بذر و میوه گونه های جنس .Asparagus L در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۴۸ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه میکرومورفولوژی بذر و میوه گونه های جنس .Asparagus L در ایران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایران
مقاله تزئینات سطح بذر
مقاله تزئینات سطح میوه
مقاله Asparagus ،Asparagaceae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمدی سیدمحمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانبخش علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Asparagus دارای حدود ۱۶۰ تا ۳۰۰ گونه، گیاهانی علفی چند ساله و از تیره Asparagaceae می باشد. گونه های این جنس در نواحی معتدله و گرم آفریقا، آسیا و اروپا انتشار دارند. از این جنس ۵ گونه A. khorasanensis, A. verticillatus، A. persicus ،A. officinalis و A. Breslerianus در ایران انتشار دارند. مطالعات انجام شده در این تحقیق به دنبال مطالعات تاکسونومی آن صورت گرفت و شامل مطالعات ریزریخت شناسی سطح بذر و میوه با هدف بررسی دقیق تر مرز بین گونه ها انجام شد. بر اساس تصاویر میکروگراف تهیه شده از سطح بذر و میوه مشخص شد که صفات بذر و میوه می تواند تا حدود زیادی در تفکیک بین گونه ها از هم نقش داشته باشد.