مقاله مطالعه میزان شیوع آلودگی گوشت های گاو تازه عرضه شده در سطح شهرستان سنندج به سالمونلا انتریتیدیس و تایفی موریوم، سال ۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه میزان شیوع آلودگی گوشت های گاو تازه عرضه شده در سطح شهرستان سنندج به سالمونلا انتریتیدیس و تایفی موریوم، سال ۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوشت گاو
مقاله سالمونلا تایفی موریوم
مقاله سالمونلا انتریتیدیس
مقاله Multiplex PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی دره آبی هیوا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل پور فرزین
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محمدی کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سالمونلا یکی از مهمترین عوامل عفونت غذایی است که می تواند عوارض مختلفی را در دستگاه گوارش ایجاد کند. گوشت به عنوان یکی از مهمترین عوامل انتقال عفونت سالمونلایی در انسان شناخته شده است. در این مطالعه برای بررسی میزان آلودگی سالمونلایی، ۶۰ نمونه گوشت گاو تازه توزیع شده در سطح قصابی ها و فروشگاه های عرضه گوشت سنندج در شرایط استریل نمونه برداری شده و برای جداسازی سالمونلا کشت داده شده و نتایج با استفاده از PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تشخیص تاییدی کلنی های جداسازی شده به عنوان جنس سالمونلا و تفریق گونه های تایفی موریوم و انتریتیدیس با استفاده از روش Multiplex-PCR از سه جفت پرایمر شامل S141 ،S138 اختصاصی ژن InvA، پرایمرهای Flil5،Tym اختصاصی ژن fliC و پرایمرهای Prot6e-5، Prot6e-6 اختصاصی ژن Prot6E به ترتیب اختصاصی جنس سالمونلا، گونه های تایفی موریوم و انتریتیدیس مورد استفاده قرار گرفت. در مجموع نتایج حاصل از کشت میکروبی ۱۲ نمونه (%۲۰) آلوده به سالمونلا بودند، در حالی که بر اساس آزمایش PCR روی جدایه های حاصله در نهایت ۷ مورد (%۱۱٫۶) از نمونه ها آلوده به سالمونلا تشخیص داده شدند. ۴ مورد (%۶٫۶) از نمونه ها آلوده به سالمونلا تایفی موریوم تشخیص داده شدند و از هیچکدام از نمونه ها سالمونلا انتریتیدیس جدا نشد (%۰). این مطالعه نشان داد که میزان شیوع آلودگی سالمونلایی در گوشت تازه گاو توزیع شده در سطح سنندج بالا می باشد.