مقاله مطالعه میزان سرب و کادمیوم در پنیر فراپالایش و ماست تولید شده در کارخانه های شیر پگاه اصفهان و گلپایگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه میزان سرب و کادمیوم در پنیر فراپالایش و ماست تولید شده در کارخانه های شیر پگاه اصفهان و گلپایگان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنیر فراپالایش
مقاله ماست
مقاله سرب
مقاله کادمیوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جابری الهه
جناب آقای / سرکار خانم: شاکریان امیر
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شیر ترکیب پیچیده ای از مواد معدنی و زیستی مهمی است که برای رشد و تکامل نوزاد پستانداران لازم و ضروری است و ممکن است توسط فلزات سنگین نظیر سرب و کادمیوم آلوده شود. در این بررسی میزان غلظت سرب و کادمیوم در ۱۲ نمونه ماست و ۱۲ نمونه پنیر فراپالایش (UF) تولید شده در کارخانه های پگاه اصفهان و گلپایگان اندازه گیری شد. برای تعیین غلظت فلزات مزبور از روش طیف سنجی جذب اتمی با کوره و مطابق روش AOAC عمل گردید. بر اساس نتایج این بررسی، میانگین و انحراف معیار غلظت سرب در نمونه های ماست و پنیر پگاه اصفهان و گلپایگان به ترتیب ۵۴٫۹۶±۳۵٫۲۱، ۶۱٫۶۵±۱۹٫۶۲، ۱۰۵٫۳۸±۵۹٫۰۹ و ۱۴۱٫۹۴±۶۳٫۴۴ میکروگرم در کیلوگرم و میانگین غلظت کادمیوم در این نمونه ها به ترتیب ۱۹٫۰۳±۱٫۲۳، ۱۶٫۸۴±۸٫۰۸، ۵۳٫۷۹±۱۹٫۲۹ و ۳۷٫۶۷±۲۲٫۵۸ میکروگرم در کیلوگرم تعیین گردید. نتایج نشان داد، میزان غلظت سرب و کادمیوم در بین نمونه های پنیرهای دو کارخانه اختلاف معنی داری داشتند (p≤۰٫۰۵). اما با این وجود میزان این فلزات در نمونه های مورد آزمایش در گستره حد مجاز استاندارد های بین المللی (۲۰۰ ppb) قرار داشتند.