مقاله مطالعه میزان باقی مانده انروفلوکساسین در عضلات و کبد ماهیان قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال و بختیاری به روش الایزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه میزان باقی مانده انروفلوکساسین در عضلات و کبد ماهیان قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال و بختیاری به روش الایزا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انروفلوکساسین
مقاله الایزا
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله چهارمحال و بختیاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی فرد فیروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انروفلوکساسین از آنتی بیوتیک های پرمصرف دامپزشکی است که در سال های اخیر استفاده آن در کنترل بیماری های عفونی ماهیان پرورشی رشد چشمگیری داشته است. هدف از انجام مطالعه حاضر اندازه گیری میزان باقی مانده انروفلوکساسین در عضلات و کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی استان چهارمحال و بختیاری به روش الایزا بود. برای این منظور در فصول بهار و تابستان ۱۳۹۰ به مزارع پرورشی مناطق اردل و کوهرنگ مراجعه و از هر منطقه سه مزرعه انتخاب گردید و ۱۵ نمونه در سه گروه وزنی کمتر از ۵۰ گرم، ۵۰ تا ۱۵۰ گرم و بیشتر از ۱۵۰ گرم (۵ نمونه از هر گروه وزنی) صورت گرفت. طبق نتایج مطالعه، بیشترین و کمترین درصد باقی مانده انروفلوکساسین به ترتیب در گروه های وزنی زیر ۵۰ گرم و بالای ۱۵۰ گرم و به میزان ۵۸٫۳۳ و ۲۳٫۳۳ درصد ردیابی شد. در مقایسه بین مناطق مختلف نیز کوهرنگ با میزان ۱۳٫۸۴±۱۱٫۵۰ و ۱۹٫۹۵±۱۸٫۰۶ و اردل با میزان ۱۲٫۸۳±۱۱٫۶۲ و ۱۱٫۲۲±۱۱٫۰۹ میکروگرم در کیلوگرم آنتی بیوتیک در عضله و کبد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان باقی مانده بودند. همچنین میزان باقیمانده در عضله و کبد در فصل بهار ۱۴٫۲۷±۱۳٫۰۰ و ۲۲٫۰۶±۲۱٫۶۹ و در فصل تابستان ۱۲٫۴۰±۱۰٫۲۹ و ۸٫۸۶±۷٫۳۱ میکروگرم در کیلوگرم بوده است. در ضمن در تمامی گروه های وزنی میزان باقی مانده انروفلوکساسین در نمونه های کبد بالاتر از عضلات تشخیص داده شد. اما در کل میزان باقیمانده انروفلوکساسین در نمونه های آزمایش شده پایین تر از حد مجاز اتحادیه اروپا بود.