مقاله مطالعه میزان آلودگی میکروبی بستنی های سنتی تولید و عرضه شده در شهر مراغه در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه میزان آلودگی میکروبی بستنی های سنتی تولید و عرضه شده در شهر مراغه در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بستنی سنتی
مقاله آلودگی میکروبی
مقاله مراغه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انوری نژاد مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ایران تولید بستنی های سنتی یا غیرپاستوریزه که به روش دستی تهیه می شود سابقه دیرینه داشته و مصرف آن در ماه های گرم سال بخصوص در بین کودکان بسیار رایج می باشد. آلودگی این محصول به میکروارگانیسم های بیماری زا می تواند منجر به ایجاد مسمومیت و عفونت های میکروبی در مصرف کنندگان شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت آلودگی میکروبی بستنی های سنتی در واحدهای تولید و عرضه کننده موجود در شهر مراغه می باشد. برای این منظور ابتدا واحدهای تولید و عرضه بستنی سنتی در شهر مراغه بر اساس وضعیت بهداشت ظاهری واحد و کارکنان آن به واحدهای درجه یک تا سه دسته بندی شدند؛ سپس از آنها مجموعا ۹۹ نمونه بستنی تهیه و بر اساس استاندارد ملی ایران از نظر شمارش کلی، شمارش انتروباکتریاسه، جستجوی اشریشیا کولای، جستجوی سالمونلا و جستجوی استافیلوکوکوس های کوآگولاز مثبت مورد آزمایش قرار گرفتند. از نظر شمارش کلی ۷۸٫۸ درصد، تعداد انتروباکتریاسه ها ۱۷٫۲ درصد، از نظر آلودگی به استافیلوکوکوس های کوآگولاز مثبت ۴۱٫۸ درصد، از نظر آلودگی به اشریشیا کولای ۲۱٫۴ درصد نمونه ها آلودگی بالاتر از حد مجاز بر طبق استاندارد ملی ایران داشتند. از هیچ یک از نمونه ها باکتری سالمونلا جدا نشد. به غیر از آلودگی استافیلوکوکی و اشریشیا کولای که در واحدهای درجه ۳ به طور معنی داری (p<0.05) بیشتر از واحدهای درجه ۱ بود، در بقیه موارد تفاوت معنی داری بین واحدهای درجه یک تا سه وجود نداشت. در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که درصد بالایی از بستنی های سنتی تولید و عرضه شده در بازار مراغه از نظر آلودگی میکروبی در حد قابل قبول نبوده و نیز ظاهر واحدهای تهیه و عرضه بستنی سنتی نمی تواند معیار معتبر جهت ارزیابی کیفیت بهداشتی محصول عرضه شده باشد.