مقاله مطالعه میزان آفلاتوکسین M1 در شیر خام مراکز جمع آوری شیر در شهر تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه میزان آفلاتوکسین M1 در شیر خام مراکز جمع آوری شیر در شهر تبریز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیر خام گاو
مقاله آفلاتوکسین M1
مقاله الایزا
مقاله تبریز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موثق محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: آدینه وند سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آفلاتوکسین ها گروهی از مایکوتوکسین ها هستند که توسط قارچ هایی بنام آسپرژیلوس فلاوس، آسپرژیلوس پارازیتیکوس و آسپرژیلوس نومیوس تولید می شوند. آفلاتوکسین M1 متابولیت اصلی آفلاتوکسین B1 می باشد و این سم هپاتوتوکسیک و سرطان زا می باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی شیر خام گاو با آفلاتوکسین M1 در شهر تبریز بود. برای این مطالعه ۹۰ نمونه شیر خام گاو از مراکز جمع آوری شیر اطراف شهر تبریز از تیر ماه الی شهریور ماه ۱۳۹۱ بصورت تصادفی اخذ گردید. تعیین میزان آفلاتوکسین M1 بر اساس روش الایزا بود. آلودگی در ۱۰۰% نمونه های شیر مشاهده گردید. میانگین آلودگی در نمونه های شیر خام اخذ شده ۱۴۸٫۳۷±۱۹٫۲۷ نانوگرم در لیتر تعیین گردید. بر اساس نتایج مطالعه، در ۳۷٫۷۷% از نمونه های شیر میزان آلودگی با آفلاتوکسین M1 بیش از حد مجاز قابل قبول (۱۰۰ نانو گرم در لیتر) در استاندارد ملی ایران بود. با توجه به نتایج این تحقیق میزان بالای آلودگی با آفلاتوکسین M1 در شیر خام گاو در منطقه تبریز نگران کننده است. بنابراین کنترل منظم دوره ای شیرهای خام تولیدی از نظر آفلاتوکسین M1 در شهر تبریز توصیه می گردد.