سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور رهسپار – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمدابراهیم بحرالعلوم – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق مورفولوژی و زبری سطح پوشش های چند لایه روی / نیکل و نیکل / روی با ضخامت کل ۸ میکرومتر مورد مطالعه قرارگرفت پوششهای چند لایه روی نیکل با ضخامت کل ۸ میکرومتر توسط تکنیک آبکاری الکتریکی دو حمامی ایجاد گردیدند درادامه بمنظور بررس یمورفولوژی سطح نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرارگرفت همچنین زبری سطح نمونه ها توسط دستگاه زبری سنجی سطح مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل از بررسی مورفولوژی پوشش ها نشان میدهد که افزایش تعداد لایه ها در ضخامت کل یکسان باعث کاهش اندازه دانه در پوشش های چند لایه نیکل / روی می گردد همچنین در مورد پوشش های روی/نیکل بجز در مورد پوشش تک لایه با کاهش ضخامت زیرلایه روی اندازه دانه پوشش کاهش می یابد درهر دو مورد کاهش اندازه دانه پوشش سبب ایجاد یک پوشش متراکم و با کیفیت سطحی بهتر می گردد نتایج حاصل از آزمون زبری سطح این موضوع را تایید می کند.