مقاله مطالعه مورفولوژی اندام های زایشی سه رقم نارنگی در ارتباط با ترکیدگی قبل از برداشت میوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه مورفولوژی اندام های زایشی سه رقم نارنگی در ارتباط با ترکیدگی قبل از برداشت میوه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترک خوردگی قبل از برداشت
مقاله مرکبات
مقاله مورفولوژی
مقاله نارنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رازقی جدید رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی پور میاندره هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: عدولی بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکیدگی قبل از برداشت میوه به عنوان عارضه ای فیزیولوژیکی در صنعت مرکبات جهان مطرح بوده و همه ساله سبب بروز زیان های اقتصادی قابل توجهی به کشورهای مرکبات خیز جهان می شود. در این راستا به منظور بررسی ارتباط بین الگوی رشد و نموی میوه ها با شیوع این عارضه تحقیقی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال های ۱۳۸۸ و۱۳۸۹  به اجرا درآمده و ارتباط برخی صفات مورفولوژی و آناتومی اندام های زایشی (تعداد سلول در واحد سطح میوه، ضخامت پوست میوه و نسبت طول به قطر، وضعیت حضور ناف در انتهای میوه) سه رقم نارنگی شامل انشو، کلمانتین و پیج با شدت بروز این پدیده بررسی شد. نتایج حاصل از تجزیه آماری نشان داد که خصوصیات مربوط به مورفولوژی میوه و تعداد سلول های تشکیل شده در واحد سطح پوست و همچنین الگوی بارش موجود در شدت بروز این عارضه تاثیرگذار بود (سطح احتمال ۱ درصد). رقم انشو کمترین شدت و پیج بالاترین درصد بروز ترکیدگی قبل از برداشت را به خود اختصاص داد که البته در سال های مختلف الگوی یکسانی در هر رقم دیده نشد.