سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امین احمدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان،کروه مهندسی شیمی، آبادان، ایران

چکیده:

فعالیت های صنعتی بخشی از تلاش انسان برای رسیدن به رفاه بیشتر است. اما در اثر این تغییرات و گسترش این نوع فعالیت ها، مخاطرات خاصی که ناشی ازتغییر در نظام رایج طبیعت است نیز رخ نموده اند. با گذر زمان و رشد فعالیت های صنعتی، مخاطرات مربوط به آنها نیز رشد داشته است. بنابراین برای داشتنمحیطی ایمن، امروزه داشتن صنایعی عاری از خطر به عنوان دغدغه ای بزرگ برای عامه مردم و علی الخصوص متخصصین و صنعت گران مطرح است. ازطرفی مقیاس امروزی تولید و میزان سرمایه گذاری، که افزایش چشمگیری نسبت به سابق داشته، وجود واحدهای ایمن تری را ایجاب می کند. چرا که درصورت وقوع حادثه میزان خسارات وارده بسیار بالاست و این برای صنعت امروز که رقابتی بی رحمانه در آن حکمفرماست، غیر قابل تحمل است. در در اینمقاله برای مخزنی حاوی یکی از گازهای اشتعالزا، دو پیامد انتشار گاز بدون مشتعل شدن و سوختن گاز خروجی به صورت جت آتش با استفاده از نرم افزارALOHA مورد بررسی قرار گرفته است.