سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا احمدلو – کارشناس ارشد واحد طراحی و نظارت شرکت مقاوم سازی پیشرفته پرمایون
مسعود انصاری – مدیر واحد طراحی و نظارت شرکت مقاوم سازی پیشرفته پرمایون

چکیده:

در این مقاله به بررسی و ارزیابی لرزهای یک سازه بتنی سه طبقه با سیستم باربر جانبی قاب خمشی و عمری در حدود ۱۳ سال پرداخته شده است.سازه مورد نظر از دو بلوک مجزا تشکیل شده که با درز انقطاع ۲۰ سانتیمتری از هم جدا میشوند. در قدم اول با جمع آوری اطلاعات لازم،وضعیت موجود سازه مشخص گردید و سپس با استفاده از دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود، و با بکارگیری تحلیلهای خطی و غیرخطی نسبت به ارزیابی سازه در دو سطح عملکرد، اقدام گردید. در نهایت، چنین نتیجه گیری شد که سازه به دلیل ضعف در سیستم باربر جانبی و شکل پذیری کم قادر به تامین سطوح عملکرد مورد نظر نیست