سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین متولیان –
محمدرضا حیدرطائمه – محقق و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، کارشناس ارشد مهندسی معدن گرای
زهرا شریف پناه –
پیام بیک نیا –

چکیده:

امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS بعنوان راهکاری اساسی در خدمت مدیران و برنامه ریزان می باشد، به نحویکه قابلیت های آن منجر به افزایش کاربری این دانش در بسیاری از علوم شده است. یکی از صنایعی که کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، معقوله ی معادن می باشد. امروزه محققان و صاحبان صنایع در بخش صنایع، معادن و تکنولوژی های مدرن نیاز به مکان یابی و تعیین دقیق محدوده ها می باشند. در این تحقیق، محدوده معدن سنگ آهن همیرد استان سمنان مورد بررسی قرار گرفته است. در این معدن به دلیل در دسترس نبودن نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی، همچنین به علت نزدیک شدن به اتمام ذخیره های سطحی، با درایت مسوولین معدن تصمیم بر اکتشاف تکمیلی معدن گرفته شد. در این راستا جهت انجام هر گونه عملیات اکتشافی نیازمند یک سری مختصات بر روی نقشه های توپوگرافی جهت رسیدن به موقعیت دقیق محدوده مذکور داریم. با داشتن مختصات محدوده که توسط سازمان محترم صنایع و معادن استان ارائه شده و رقومی کردن نقشه های توپوگرافی Georefrence در محیط نرم افزار GIS، مکان یابی دقیقی از محدوده مورد نظر جهت اکتشافات تکمیلی معدن فوق انجام گردید.