سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمهدی سادات رسول – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
حسین طالبی – مشاورپژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی
لیدا صفری – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
حسین شاهواری – پژوهشگرپژوهشکده ICT

چکیده:

مقاله حاضرپژوهشی پیرامون بررسی نگاشت نهادی نوآوری حوزه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات درکشورمی باشد عمدتا ازنگاشت نهادی برای مطالعه سیستم های نوآوری استفاده میشود نظام های ملی بخشی به بررسی بخشهای مهم درحوزه های نوآوری می پردازد فناوری اطلاعات به عنوان یکی از محورهای مهم درسند نقشه جامع علمی کشورمدنظر قرارگرفته است از این رو دراین مقاله به تحلیل و عارضه یابی امادگی بسترهای نواوری و نقشی که میتواند درتوسه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد ازطریق نظام ملی بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته شده است دراین مقاله کوشش می شود ابتدا با بررسی نهادهای مختلف و ماموریت آنها درکشور نگاشت مناسبی ازوضعیت موجوددرحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات درکشور ترسیم شود سپس ازتحلیل وضعیت موجود و نیازمندهای کشور مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب ازجمله کره جنوبی هندوایرلند انجام شده و برمبنای آن درسهای اموخته شده ارایه شده است.