سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حشمت الله رضاالله –
محسن اکبرپورشیرازی –
بهروز کریمی –
محمد آقایی –

چکیده:

کنترل کارای جریان مواد درزنجیره تامین به عنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش هزینه های زنجیره تامین به شمار می آید تقریبا ۳۰ درصد قیمت محصول مربوط به هزینه های توزیع کالا می باشد از این رو امروزه اکثر شرکت ها سعی درتوسعه استراتژی توزیع جدید جهت مدیریت کارای جریان مواد دارند باراندازها به عنوان استراتژی موثربرای کاهش انبارداری اضافیو زمان چرخه محصول محسوب می گردند دراین مقاله به مطالعه موردی شبکه توزیع فروشگاه زنجیره ای اتکا دراستان های هرمزگان سیستان و بلوچستان کرمان و خراسان جنوبی پرداخته می شود و با استفاده از داده های واقعی مکان بهینه باراندازها و نحوه تخصیص فروشگاه ها به باراندازها و انبارهای مرکزی با توجه به فرض امکان انتقال ترکیبی و مستقیم تعیین می گردد درانتها نتایج بدست آمده با سیستم توزیع سنتی این شرکت درتوزیع کالا مقایسه گردیده که نتایج نشان دهنده صرفه جویی اقتصادی مناسبی درهزینه های توزیع این شرکت می باشد.