سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مسعودنیا – کارشناس ارشد ایمنی و رئیس hse
حسن حق پرست خانکهدانی – کارشناس ارشد محیط زیست پالایشگاه چهارم پارس
محمد کشوری – کارشناس ارشد ایمنی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی
غلامرضا مستقیمی – کارشناس ارشد و ریس ایمنی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی

چکیده:

یکی از معضلات هر واحد صنعتی می تواند مساله مدیریت و دفع پسابهای تولید شده باشد . امروزه در واحدهای نوین از روش های بسیار کارآمدی در این زمینه استفاده می شود . در این مقاله کاملترین روش تصفیه پسابهای صنعتی در پارس جنوبی(فازهای۱،۳ و ۹ ) معرفی شده که می تواند الگوی ایده آلی برای پیاده سازی در سایر مجتمع های عظیم صنعتی کشور نیز باشد . در این روش پسابهای انسانی به وسیله یک فرآیند بیولوژیکی ، پسابهای آلوده به روغن ،در فرایند تصفیه پسابهای صنعتی و همچنینپسابهای حاوی مواد شیمیایی نظیر Spent Caustic ، MEG (منو اتیلن گلایکول) نیز در فرآیندهای خنثی سازی و تصفیه بیولوژیکی) CBTP و SBR )جهت نیل به استانداردهای زیست محیطی تصفیه می شوند . در پایان نیز به صورت مستمر تستهای BOD5 ، TSS ، COD ، Oil ، pH و دیگر تستهای مورد نیاز توسط واحد آزمایشگاه گرفته میشود تا آب تصفیه شده خروجی از واحد که در خلیج فارس تخلیه می شود در راستای رعایت موازین زیست محیطی باشد تا بهاکوسیستم و محیط زیست خلیج فارس آسیبی وارد نگردد