سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهه حاج هاشمی – کارشناس ارشد آمار ریاضی

چکیده:

مدیریت و کنترل ترافیک بزرگراهی و استفاده از اقدامات نوین کنترل ترافیک جهت برآورده نمودن تقاضای رو به رشد جابجایی، از مهمترین مسائلی است که در سیستمهای حمل و نقل باید به آن توجه شود، لذا استفاده از تکنیکهای مدیریت هوشمند ترافیک در اغلب کشورها، به عنوان بهترین راهکارها مورد توجه قرار گرفته است. سیستمهای پیشرفته مدیریت ترافیکATMS) که اساسا شکلی از نظارت بر ترافیک و سیستم کنترلی است، راههایی را که بر اساس آنها، تراکم ترافیک کاهش داده شود استفاده بهینه از سیستم باز بزرگراه به عمل آید، را ارائه میدهند. به عبارت دیگرITS با افزایش میزان کارایی و عملکرد سیستمهای حمل و نقل به ویژه با استفاده از مدیریت هوشمند ترافیک، برای حل مشکلات حمل و نقل راهکارهای موثری را ارائه میکند. در این راستا یکمطالعه موردی بر روی سیستم-های مدیریت هوشمند ترافیکدر امریکا که شامل مدیریت هوشمند شریانی و بزرگراهی است انجام شده و نمونهای از مدیریتهوشمند بزرگراهی شهر هوستون در ایالت تگزاسامریکا ارائه شده است.