سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا صادقی اردستانی –
تقی عبادی – استادیار گروه عمران دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود محمد رضاپور طبری –

چکیده:

کیفیت مطلوب آب زیر زمینی همواره به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم در استفاده از این منبع آبی بوده است. رشد و توسعه صنایع و در نتیجه افزایش برداشت از این ذخایر زیرزمینی، منجر به تولید حجم وسیعی از پساب های آلوده شده است که بخشی از آن به صورت آلودگی با مشتقات نفتی می باشد. در این راستا، فعالیت های انسانی به خصوص در استخراج، پالایش و پخش نفت خام و فرآورده های آن تهدید های بسیار جدی را در رابطه با آب زیر زمینی ایجاد کرده که از آن جمله می توان به آلودگی آب های زیر زمینی جنوب تهران به مواد هیدروکربنی و نفتی اشاره نمود. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه سعی شده بر پایه شبیه سازی کیفی محیط اشباع آبخوان، روند حرکت آلودگی نفتی مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس و با شناخت نحوه انتشار و پخش این گونه مواد آلوده کننده در محیط آبخوان می توان اقدامات لازم را در جهت حذف آن ها انجام داد. جهت دستیابی به اهداف این تحقیق، با استفاده از اطلاعات میدانی آلودگی نفتی آب زیر زمینی جنوب تهران و به کمک نرم افزار PMWIN8.0.12، نحوه حرکت آلودگی بر روی تراز سطح آب زیرزمینی و چگونگی نفوذ آن در لایه های آبخوان مورد بررسی و شبیه سازی قرار می گیرد. بر پایه نتایج حاصل شده می توان روند جابجایی و تغییرات آلودگی در طول زمان را مشخص و بر اساس آن پهنه‌های آلودگی را تعیین نمود.