سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

امین احمدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان،کروه مهندسی شیمی، آبادان، ایران

چکیده:

فعالیت های صنعتی بخشی از تلاش انسان برای رسیدن به رفاه بیشتر است. ا  ما در اثر این تغییرات و گسترش این نوع فعالیت ها، مخاطرات خاصی که ناشی ازتغییر در نظام رایج طبیعت است نیز رخ نموده اند. با گذر زمان و رشد فعالیت های صنعتی، مخاطرات مربوط به آنها نیز رشد داشته است. بنابراین برای داشتنمحیطی ایمن، امروزه داشتن صنایعی عاری از خطر به عنوان دغدغه ای بزرگ برای عامه مردم و علی الخصوص متخصصین و صنعت گران مطرح است . ازطرفی مقیاس امروزی تولید و میزان سرمایه گذاری، که افزایش چشمگیری نسبت به سابق داشته، وجود واحدهای ایمن تری را ایجاب می کند. چرا که در صورت وقوع حادثه میزان خسارات وارده بسیار بالاست و این برای صنعت امروز که رقابتی بی رحمانه در آن حکمفرماست، غیر قابل تحمل استPHAST. یکی از قویترین و مشهورترین نرم افزارهایی است که به منظور مدلسازی حوادث ناشی از رهایش مواد سمی، منفجره و یا آتش و انفجار در پیامد آنها عرضهشده است. نرمافزارPHASTیکی از چندین محصولی است که توسط شرکت نرمافزاریDNV یکی از پیشگامان ارزیابی مخاطرات و حوادث صنعتی، تهیه شده است. این نرمافزار به عنوان یکی از ابزارهای تصمیمگیری شرکتها و دولتها در امر مخاطرات صنعتی و ایمنی عمومی شناخته شده است. نتایج حاصله ازمطالعات جداگانه مدل جامع پیامد UDM مدل مورد استفاده در نرم افزار) که توسطDNV ارایه شده است، بیانگر آن است که هم تئوری و هم توانایی این مدل در پیشبینی حوادث بسیار کارا است. در این مقاله با استفاده از نرم افزار فست به بررسی احتمال ایجاد حادثه در یکی از واحدهای پتروشیمی می پردازیم