سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فردین جعفرزاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف، مدیر بخش ژئوتکنیک ش
محسن دیانت نژاد – مدیر پروژه سد سیلوه، شرکت مهندسان مشاور آبگیر
ابراهیم قربانی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،

چکیده:

یکی از رو شهای موثر در آب بندی پی سدهای احداث شده بر روی بسترهای آبرفتی نفوذ پذیر، استفاده از دیوارهای آب بند بتن پلاستیک می باشد. از الزامات اصلی بتن های پلاستیک مدول ارتجاعی پایین وشکل پذیری زیاد جهت سازگاری در عملکرد با پی و در عین حال تغییر شکل تحت بارهای وارده بدون ترک خوردگی می باشد. همچنین لازم است بتن پلاستیک دارای مقاومت کافی جهت تحمل بارهای وارده و نفوذپذیری کم جهت حفظ آب بندی سد باشد. محدوده های مجاز پذیرش برای هر یک از پارامترهای فوق با توجه به شرایط خاص هر پروژه تعیین می گردد. شایان ذکر است که پارامترهای تأثیرگذار روی خواص مقاومت، شکل پذیری و نفوذپذیری عمدتاً دارای اثرات متضاد روی خواص مذکور می باشند . با توجه به مدول الاستیسیته و مقاومت فشاری مورد نیاز در بتن پلاستیک پی سد خاکی سیلوه، دستیابی به طرح مخلوطی که علاوه بر داشتن شرایط مکانیکی مورد نظر (با توجه به اثرات متضاد مدول و مقاومت بر روی هم)، اقتصادی نیز باشد، مورد توجه قرار گرفت. لذا در این مقاله، ابتدا روند دستیابی به طرح مخلوط بتن پلاستیک تشریح گردیده و سپس به تغییراتی که می تواند منجر به اقتصادی شدن روش اجرای بتن پلاستیک باشد، اشاره گردیده است. سپس به بررسی نتایج بتن های پلاستیک اجرا شده دیوار آببند پرداخته شده است.