سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین حق پرست – شرکت مدیریت تولید برق یزد
مسعود روحانی مقدم – شرکت مدیریت تولید برق یزد
علی اکبر سلطانی – شرکت مدیریت تولید برق یزد
مهدی آبران – شرکت مدیریت تولید برق یزد

چکیده:

تکنولوژی تصفیه آب طی نیم قرن اخیر با پیدایش سیستمهای اسمز معکوس متحول گردیدها ست با این وجود مصرف انرژی زیاد این فراینددرمقایسه با سایر فرایندهای سنتی تصفیه آب استفاده از آن را با محدودیت مواجه نمودها ست درحدود نیمی از هزینه های سیستم آب شیرین کن اسمز معکوس هزینه مربوط به انرژی الکتریکی پمپهای فشارقوی می ب اشد بنابراین استفاده ازتکنیکهایی جهت کاهش انرژی موردنیاز پمپهای فشار قوی سیستمهای اسمز معکوس باعق کاهش هزینه بهره برداری و نگهداری این سیستم ها و استفاده گسترده تر از انها می شود دراین مقاله جزئیات طراحی یک سیستم اب شیرین کن اسمز معکوس با کمک نرم افزارهای طرایح سامانه های اسمز معکوس به تفصیل بررسی خواهد گردید همچنین میزان انرژی مورد نیاز سیستمهای اسمز معکوس با و بدون استفاده از سیستم بازیافت انرژی محاسبه و باهم مقایسه می گردد و میزان صرفه جویی انرژی این سیستمهای اسمز معکوس که برای بازیافت انرژی از توربوشارژرهای هیدرولیکی توربین پمپ بازیاب استفاده می کند ارایه میگردد.