سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پژمان خزایی – پژوهشگاه نیرو
مجتبی گیلوانژاد – پژوهشگاه نیرو
سیدعلیرضا داوری – پژوهشگاه نیرو
محمدرضا شریعتی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

از آنجاکه بوجود آمدن هرگونه مشکل برای ترانس های قدرت، علاوه بر هزینه هنگفت ترانس قدرت منجر به بی برق شدن مشترکین خواهد شد، لذا ضروری است که عوامل تاثیر گذار و آسیب رسان به ترانس های قدرتشناسایی گردد. همچنین تعیین شرایط بهره برداری مناسب برای عملکرد مطمئن وطولانی ترانس های قدرت می تواند مزایای فنی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. با توجه به اینکه در حوادث رخ داده در برق منطقه ای باختر، تعدادی از ترانسفورماتورهای ۲۳۰/۶۳کیلوولت پست انجیرک دچار آسیب جدی گردیده اند، مطالعاتی جهت مشخص کردن عامل و یا عوامل دخیل در بروز حادثه انجام گردید در این مقاله اثر خطاهای حالت گذرا فروروزنانس و روزنانس بر ترانسفورماتورهای قدرت۲۳۰/۶۳کیلوولت پست انجیرک مورد بررسی قرار گرفته است.