سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پژمان خزایی – پژوهشگاه نیرو
سید ابراهیم موسوی ترشیزی – پژوهشگاه نیرو
آیدین غفارنژاد – پژوهشگاه نیرو
محمدرضا شریعتی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

با توجه به اینکه در حوادث رخ داده در یکی از پست ها ی ۲۳۰ کیلوولت پست / انتقال، تعدادی از ترانسفورماتورهای ۶۳ دچار آسیب جدی گردیدند، مطالعاتی جهت مشخص کردن عامل و یا عوامل دخیل در بروز حادثه انجام گردید. در این مطالعه، نیروهای الکترومغناطیسی در شرایط اتصال کوتاه با استفاده از نرم افزار المان محدود MAGNET مدل گردیده و رفتار اجزای مختلف سیم پیچ در برابر این نیروها با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS مورد بررسی قرار گرفته است. نتا یج بدست آمده در ش بیه سازی، کاملا با مشاهدات انجام شده در محل دمونتاژ ترانس ها و می زان آسیب های وارده به ترانس ها مطابقت می نماید.