سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساناز غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دان
علیرضا ریاحی بختیاری – استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه ترب

چکیده:

مانگروها که عموماً در خطوط ساحلی نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری مشاهده می شوند، حساسیت بالایی نسبت به آلودگی نفتی دارند و آلودگی نفتی مهم ترین عامل تخریب مانگروها محسوب می شود. در مطالعه حاضر غلظت هیدروکربنهای آلیفاتیک در رسوبات سطحی بندر خمیر مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه ها بعد از آماده سازی به دستگاه GC-MS تزریق شدند. در نمونه های آنالیز شده، غلظت کل هیدروکربنها از(µg/g)20/502 تا ۷۰/۶۵۹۶،محاسبه گردید. شاخص ارجحیت کربن (CPI)، که سهم ورودی مواد آلی از منابع خشکی نسبت به ورودی های نفتی را نشان می دهد ۰٫۹۶ تا ۱٫۷۰می باشد. CPI محاسبه شده به همراه وجود UCM (مخلوط پیچده غیر قابل انحلال) در کروماتوگرام حاصل از تزریق نمونه به GC-MS تأیید کنندۀ آلوده بودن رسوبات بندر خمیر به نفت می باشد.