سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

شهاب مبصر – کارشناس فنی
مجید سماواتی – رئیس برنامه ریزی
رضا خانجانی – مسئول برنامه ریزی

چکیده:

ردیابی محصولات تولیدی بعدازتولید بالاترین اهمیت درسیستمهایتولیدی را دارا می باشد تجارت دردنیای امروز با رقابت شدید نوع نیاز مشتریان تعهدات و … تشریح می شود درنتیجه تجارت نیازمند اداره کردن با کارایی و قابلیت اعتماد بالا است ارایه خدمات جهانی دربنگاه اقتصادی دروضعیتی که کارایی میتواند مبنای رقابت باسایر رقیبان دردنیا باشد حائز اهمیت می باشد باردیابی محصولات درفرایند تولید میتوان به کنترل تولید از لحاظ کمی و هم ازلحاظ کیفی و همچنین مشکلات خطوط نقاط ضعف و قوت فرایندنهای تولیدی اشاره نمود درمعاونت تولیدنیرومحرکه نیز هم اکنون ردیابی موتور بعدازتغییرات اساسی درسیستمهای برنامه ریزی و کنترل تولید بطور کامل درحال اجراست که نتایج حاصله آن از جمله ردیابی قطعات مهم می باشد که بسیارمثمرثمر بوده و قابلیت بسط و گسترش روزافزون را دارا می باشد. این اطلاعات ازاولین مراحل تولید و تهیه مواد اولیه تا زمان رسیدن محصول به دست مصرف کننده را دربرمیگیرد که بهتناسب توانایی شرکت ها ثبت میگردد.