سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رسول نوری کزج – کارشناس ارشد موتورسازی ایران خودرو
مهدی نیکخواه کوجهری – کارشناس ارشد موتور سازی ایران خودرو
سید عبدالرزاق طاهایی – کارشناس ارشد موتور سازی ایران خودرو

چکیده:

این مقاله سعی داردبه نوآوری صورت گرفته درزمینه طراحی و ارایه اولین موتور پایه گازسوز با قابلیت کاربا سوخت بنزینی بپردازد توسعه موتورهای احتراقداخلی باتوجه به اهمیت و ماهیت آن همگام با رشد تکنولوژی همواره از صنایع پیشرو دردنیا بوده و انواع متنوعی ازموتورهای احتراق داخلی با سوختهای مختلف ارایه شده است ولی موتور پایه گازسوز که قابلیت کار با سوخت بنزین را دارا باشد دربین موتورهای ارایه شده که به تولید انبوه رسیده باشد کمتر به چشم می خورد لذا با توجه به نیازمندی احساس شده دراین زمینه ایده طراحی موتور پایه گازسوز با قابلیت کاربنزینی ایجاد و نهایتا به تولیدانبوه رسیده است که دراین مقاله به آن پرداخته میشود.