سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرمین مکوندی – قائم مقام معاونت تولید_رنو و نیسان_شرکت پارس خودرو
وحید شریفی – رئیس تولید_شرکت پارس خودرو

چکیده:

امروزه باتوجه به فضای رقابتی یکی از چالشهای سازمانهای تولید محور درجهت حفظ بازار حذف اتلافها Waste) ازفرایند های تولید جهت کاهش هزینه ها و درنتیجه قیمت تمام شده محصول می باشد این مفهوم تنها با جاری سازی رویکردی ژاپنی به نام کلی ترین یا بهبود مستمر امکان پذیر است بدین صورت که با پیاده سازی این مفهوم بوسیله انجام بهبود های کوچک ولی بطور پیوسته اتلافهای فرایندها شناسایی شده و مرتفع میگردد دراین مقاله باتوجه به دانش نوین موجود سیستم تولید رنونیسان درشرکت پارس خودرو و بوسیله ارایه روشهای خلاقانه متناسب با فرهنگ بومی کشور پس از بررسی شرایط موجود راهکارهایی درجهت پیاده سازی و مدیریت سیستماتیک علمی و مداوم رویکرد کایزن درسالن مونتاژ رنو پرداخته شده است این راه کارها درقالب چرخه PDCA پس از عارضه یابی شرایط موجود درسالن به ارایه راهکارهایی درخصوص رفع این ایرادات و همچنین ارایه مجموعه ای از روشهایی نواورانه نموده کهاین روشها درقالب مراحل سه گانه ارایه کایزن جهت مدیریت چرخه بهبود از زمان کشف اتلاف تا زمان رفع آن تدوین شده که بطور خلاصه این مراحل شامل کشف ایراد و مساله ارایه راه حل خلاق اجرای کایزن می باشد.