سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا شمس – مدیر ساخت بدنه شرکت پارس خودرو
عباس مسگر – کارشناس تولید بدنه شرکت پارس خودرو
بهمن مرادی – کارشناس تولید بدنه شرکت پارس خودرو

چکیده:

رویکرد حلقه های کیفی یکی ازمناسبترین و کارامدترین شیوه هایی است که فرهنگ مشارکت روحیه کارگروهی تواناسازی را ایجاد تقویت و توسعه میدهد دراین مقاله بهینه سازی کیفیت جوش مقاومتی نقطه ایی با هدف رسیدن به حداقل ایرادات استحکامی جوش درسالن بدنه متمرکز موردب ررسی قرارمیگیرد که طی آن با استفاده از تشکیل حلقه کلیه عوامل و پارامترهای تاثیر گذار برکیفیت جوش درحوزه جوش نقطه ای مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و با استفاده ازتکنیکهای نوین درجهتا رتقای کیفیت جوش کاهش ایرادات مربوط به آن تلاش میگردد.