سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید علیزاده زنوزی – کارشناس تولید محصولات رنو شرکت پارس خودرو

چکیده:

ازانجایی که توسعه پایدارصنایع هرکشور با بکارگیری موثر وکارامد منابع مادی و انسانی دربرنامه ریزی سازماندهی بسیج امکانات و هدایت و کنترل برای دستیابی به نظام ارزشی مورد قبول جوامع یک اصل شناخته شده است ازطرفی ضرورت دانش و توانمندی مبتنی برنظم دقت و وقت شناسی نیز درسطوح مختلف درصنعت و اجزا آن بالاخص درعرصه رقابت و سازندگی به منظور جلب مشتری امری است حیاتی که الزمه این مهم به شمار می آید سرمایه انسانی به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه خلاقیت و نواوری بزرگترین دارایی هرسازمانی محسوب می شود چرا که هرگونه بهبود و پیشرفت درسیستمهای فنی و سازمانی توسط ایشان صورت میگیرد توان فکر یو اندیشه های کارکنان درسازمان به عنوان سرمایه نهفته و راکد می باشد هرسازمان و مدیریتی بتواند از این سرمایه های نهفته بیشترین استفاده را بکند به همان اندازه امکان رشد وتوسعه میسرخواهد شد منابع انسانی برخلاف سایرمنابع با مصرف کردن کاهش و یا مستهلک نمی شود هرچقدر از اندیشه و فکر بیشتر استفاده نماید بهمان اندازه توانایی اش بهبود می یابد ازطرف دیگر مشارکت یکی از نیازهای فرامرتبه انسانها به شمار می رود که ریشه درفطرت بشری دارد.