مقاله مطالعه موارد مغایر با ضوابط و مقررات مندرج در پرونده پزشکان طرف قرارداد بیمه خدمات درمانی استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۳۹ تا ۳۴۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه موارد مغایر با ضوابط و مقررات مندرج در پرونده پزشکان طرف قرارداد بیمه خدمات درمانی استان اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمه
مقاله خدمات بهداشتی
مقاله درمانی
مقاله قوانین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی حیدرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: ریاضیات احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزایش سریع هزینه های سلامت، جوامع را به استفاده از برنامه های بیمه ای ترغیب نموده است. همواره قیمت خدمات مذکور برای سازمان های بیمه گر مهم بوده است، به طوری که عدم کنترل هزینه ها به کاهش توان مالی آن ها در ارایه خدمات به بیمه شدگان می انجامد. تقلب و سوء استفاده از بیمه از عوامل اصلی افزایش هزینه های سلامت در آمریکا می باشد. سالانه ۳ تا ۱۵ درصد از بودجه بخش سلامت، از این طریق به هدر می رود. این پژوهش با هدف، تعیین موارد مغایر با ضوابط و مقررات سازمان بیمه خدمات درمانی مندرج در پرونده قراردادی پزشکان طرف قرارداد بیمه خدمات درمانی استان اصفهان انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه در سال ۱۳۹۰ به روش توصیفی انجام شد. از مجموع ۲۷۵۲ پرونده قراردادی پزشک، نمونه ای با حجم ۳۸۴ پرونده به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، انتخاب گردید. پس از استخراج اطلاعات و انتقال آن ها به فرم گردآوری داده ها و ثبت در رایانه، از نرم افزار SPSS جهت تحلیل داده ها استفاده شد. اعتبار ابزار به روش تعیین اعتبار محتوی و پایایی آن با ضریب Cronbach’s alpha، ۰٫۷۵ تعیین شد.
یافته ها: انجام ویزیت با دفترچه غیر (P=0.02)، جدا کردن بیش از یک نسخه در یک نوبت ویزیت (P=0.008) و تجویز دارو و انجام خدمات درمانی منجر به خسارت مالی (P=0.024) توسط پزشکان عمومی به طور معنی داری بیشتر از پزشکان فوق تخصص بوده است. عدم رعایت تعرفه ها توسط پزشکان متخصص به طور معنی داری بیشتر از پزشکان عمومی بوده است (P=0.01). انجام ویزیت به صورت دسته جمعی توسط متخصصین به طور معنی داری بیشتر از پزشکان فوق تخصص بوده است (P=0.007). ایجاد محدودیت در پذیرش بیمه شدگان توسط پزشکان فوق تخصص به طور معنی داری بیشتر از پزشکان عمومی بوده است (P<0.001).
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که در بسیاری از موارد، پزشکان طرف قرارداد قوانین و مقررات را رعایت نموده اند و در کمتر از ۱ درصد موارد نسبت به برخی قوانین توجه کافی نداشته اند. بنابراین سازمان های بیمه گر می توانند با اطلاع رسانی قوانین و مقررات، حذف دفترچه بیمه و جایگزینی آن با کارت الکترونیک بیمه سلامت، پرداخت به موقع مطالبات، برگزاری سمینارهای بازآموزی اخلاق حرفه ای با محوریت شرع و قانون و … زمینه پیش گیری از کم توجهی نسبت به قوانین و مقررات را فراهم آورند.