سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیاوش زمانی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک
حمیدرضا صبا – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

روانگرایی معمولاً در خاک های ماسه ای سست و اشباع رخ می دهد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی مناطق روانگرا شده در سدهای خاکی بر اثروجود لایه ی غیر متراکم و اشباع (لایه با پتانسیل روانگرایی) در پی سدهای خاکی ، در هنگام وقوع زلزله می باشد. در این تحقیق یک سد خاکیغیرهمگن بر روی یک پی قرار گرفت که این پی دارای لایه ایی خاک غیر متراکم بود.آنالیزها با استفاده از نرم افزارQUAKE/W انجام شد که از قابلیت های ویژه این برنامه امکان نمایش نواحی روانگرا شده است.در این مطالعه مشخص شد که با پایین رفتن عمق قرارگیری لایه با پتانسیل روانگرایی در پی،وسعت مناطق روانگرا شده در نواحی اطراف پنجه ها کاهش پیدا کرده و این مناطق بخصوص در پایین دست به سمت زمین هایآزاد طرفین پنجه ها حرکت می کنند.همچنین با افزایش عمق لایه با پتانسیل روانگرایی در پی مشاهده شد که مناطق روانگرا شده در زیر و اطرافهسته پایین و پایین تر رفته و در نهایت در این مناطق روانگرایی رخ نمی دهد