سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا حیدریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجید معهود – عضو هیئت علمی گروه ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
وحید غلامی – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زل

چکیده:

در این مقاله سعی شده با توجه به داده های اولیه موجود از شبکه لرزه نگاری محلی سد و نیروگاه سیاه بیشه، لرزه خیزی زمینهی منطقه مورد بررسی قرار بگیرد. بر مبنای استاندارهای جهانی سدهای بزرگ، شبکه ای با پنج ایستگاه برای طرح سد و نیروگاه سیاه بیشه پیش بینی و اجرا شده است که پیش از آبگیری سد از آن به منظور جمع آوری داده های زمینه لرزه خیزی منطقه استفاده میشود تا در زمان آبگیری و بعد از آن امکان سنجش لرزه خیزی القایی ناشی از آبگیری مخزن سد و مقایسه آن با زمان قبل از آبگیری فراهم آید. شبکه های محلی عموما کارکرد بهتری در مقایسه با شبکه های دیگر برای اهداف خرد لرزه سنجی دارند که به دلیل نزدیکی ایستگاهها و محدود بودن منطقه مورد بررسی امکان ثبت داده هایی را دارند که در شبکه های کشوری عموما ثبت یا پردازش نمیشوند و بر این اساسا بزرگای کامل بودن کاتالوگ لرزه ای در آنها از بزرگای کامل بودن کاتالوگ های کشوری بسیار مناسب تر است. داده هایی که در شبکه محلی سد ثبت و پردازش شده اند آهنگ لرزه خیزی بالایی در منطقه را نشان نمیدهد اما احتمال میرود به دلیل طبیعت سد مورد مطالعه که از نوع تلمبه-ذخیره ای می باشد و در توالی های مکرر، مخزن های بالا و پایین پر و خالی میشوند لرزه خیزی القایی بالایی از خود بروز دهد. روندهای گسلی درون شبکه و محدود به منطقه قطعا فعال بوده و فعالیت آنها از نظر نرخ پایین لرزه خیزی مشابه دیگر مناطق البرز می باشد.