سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ظهور – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اسماعیل غدیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصی

چکیده:

فرایند لیزرفرمینگ روش نوینی در شکل دهی ورقهای فلزی محسوب می شود دراین فرایند از یک پرتو لیزر غیرمتمرکز بعنوان ابزار شکل دهی استفاده می شود اندازه سرعت خطی پرتو موجب تغییر در مقدار زاویه خمش عرضی یا همان زاویه اصلی αb می گردد در عین حال ورق از امتداد پرتو نیز دچار یک خمش ناخواسته می گردد این خمش منجر به تولید یک اعوجاج به موازات مسیر حرکت پرتو می شود که اعوجاج طولی نامیده می شوددر حقیقت نرخ انرژی ورودی به سطح بیانگر مقدار خمشهای عرضی و طولی است انرژی ورودی نیز تابعی از سرعت پیمایش پرتو و شار حرارتی می باشد دراین مقاله توسط شبیه سازی المان محدود به بررسی اثر سرعت پیمایش پرتو بر مقدار اعوجاج طولی پرداخته شده است.