سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود سلطانی کرباسچی – معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
کیپروس پیلاکوتاس –
ایمان حاجی رسولیها –
موریزیو گوآدیانی –

چکیده:

دراین مطالعه تاثیر استفاده از پلیمر مسلح شده با الیاف FRP برای مقاوم سازی سازه های زیر حد استاندارد و سازه های بتن آرمه خسارت دیده در زلزله مورد بررسی قرارگرفت. مدلهای تحلیلی به منظور تطابق با نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از آزمایش میز لرزه ای با مقیاس واقعی که بخشی از پروژه ای متعلق به اتحادیه اروپا بود کالیبره شدند سازه بتن آرمه بکارگرفته شده در این تحقیق می تواند نمایانگر بسیاری از سازه های موجود در کشورهای در حال توسعه باشد به منظور بهبو د رفتار لرزه ای قاب نوارهای پلیمر مسلح شده با الیاف FRP در نقاط مشخصی از ستونها بکار برده شد. برنامه مقاوم سازی پس از خسارات قابل توجهی که به سازه وارد شده بود منجر به افزایش ظرفیت ستون ها و انتقال ترتیب شکل گرفتن مفاصل پلاستیک از ستون ها به تیر ها شد برای ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مقاوم سازی نشده و مقاوم سازی شده تحلیل غیرخطی استاتیکی Pushover و تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی با استفاده از برنامه drain 3DX صورت گرفت.