سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید پارسا – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر – دانشگاه علم و صنعت
معصومه زجاجی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

آزمون نرم افزار فرآیندی است که برای یافتن خطاها و به منظور بهبود کیفیت برنامه تحت آزمون بکا ر می رود .به منظور ارزیابی رفتارها برنامه های وب , آزمونگر به اوراکل آزمون نیاز دارد.اوراکل آزمون منبع قابل اطمینانی از رفتار مورد انتظار برنامه می باشدکه برای هر ورودی مشخص شده , خروجی هایی را فراهم و سپس از یک مقایسه کننده برای بررسی صحت و درستی نتایج واقعی استفاده می نماید .از آنجایی که اوراکل آزمون به حمایت اوراکل خودکار نیاز دارد .از این رو خودکار سازی اوراکل آزمون به عنوان یک وظیفه چالش انگیز در نظر گرفته می شود.در این مقاله فعالیت های اوراکل و چالش های پیش روی اوراکل خودکار مطرح شده و مقایسه ای بین روش های موجود در حوزه ایجاد خروجی مورد انتظار و اوراکل خودکار انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ایجاد نتایج مورد انتظار مهمترین چالش برای توسعه اوراکل خودکار می باشد و هنوز هیچ روش یکتایی برای خودکارسازی کل فعالیت های اوراکل در هر شرایطی وجود ندارد.همچنین دیده می شود که با توجه به ماهیت ناهمگن برنامه های وب ، و اجرا شدن برنامه ها هم در سمت سرویس دهنده و هم در سرویس گیرنده ، روش های مطرح شده فقط در یک بخش قابل اجرا می باشند و روشی جامع برای آزمون برنامه های وب وجود ندارد.