سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا زارع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز
داریوش زارع – استادیار بخش مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

نظر به کاهش سوخت های فسیلی و افزایش سوخت و مقررات سخت که هر روز برای آلایندگی، توان، دوام، راندمان و … بیشتر می شود؛ علم و تکنولوژی را به ایده ها و روشهای جدید برای تولید سوخت بهتر سوق می دهد. استفاده از بیو دیزل در ده سال اخیر سیری صعودی داشته ولی آن طور که باید و شاید، مورد استقبال قرار نگرفته است. شاید دلیل این کار اطلاع رسانی کمتر و گاها نادرست باشد. با بررسی های انجام شده روی پژوهش های پیشین، به نتایجی رسیدیم که در بعضی موارد تناقض وجود داشت. دلیل اصلی برای این تحقیق، این بود که این نتایج را مورد مقایسه قرار داده و به یک جمع بندی در مورد سوخت بیودیزل برسیم. شاید دلیل اختلاف ها د رنتایج، استفاده از بیو دیزل ها با خوراک های اولیه متفاوت، تنوع شرایط عملیاتی، وجود تعداد زیاد تگنولوژی های تست موتور و تنوع تکنیک های اندازه گیری و شیوههای به کار برده شده باشد. هدف تحقیق ارتباط دادن این ها و کشف تناقضات و در آخر نتیجه گیری کلی می باشد. شیوه کار بدینصورت بود که ابتدا تاثیرات سوخت بیو دیزل روی عملکرد های موتور مثل توان، عملکرد اقتصادی، دوام، سایش مصرف سوخت و راندمان حرارتی مورد بررسی قرار گرفت. همین کار برای آلایندههای خروجی مثل PM و CO و NOX و سایر آلاینده های صورت گرفت. سوخت های بیو دیزل را میتوان در موتور دیزلی ( معمولی یا اندکی تغییر داده شده) با هر نسبتی با سوخت دیزل مخلوط کرده و استفاده نمود؛ یعنی می توان حتی سوخت بیودیزل ۱۰۰% را نیز استفاده نمود. مخلوط های تا ۲۰% بیودیزل می توانند در تمام تجهیزات دیزلی بدون تغییرات سیستم موتور استفاده شوند. بیودیزل به خاطر داشتن ارزش گرمایی کمتر از دیزل، توان کمتری را تولید خواهد کرد، البته بعضی از مقالات معتقدند که در مورد توان بیودیزل با دیزل اختلاف آنچنانی وجود ندارد.مکته مهم این است که اکثر مقالات در مورد کاهش پالاینده های PM و NOx و CO توافق دارند. البته تعدادی از مقالات ، اندکی افزایش در آلاینده NOx را گزارش نموده اند. در نهایت می توان اینگونه نتیجه گرفت که با استفاده از مخلوط های بیودیزل با درصد کم به جای دیزل نفت خام، می توان به کنترل آلودگی هوا و فشار وارد بر منابع کمیاب کمک کرد؛ البته این امر با اندکی کاهش درتوان موتور و صرف کمی هزینه بیشتر روبه روست.