سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرام سروشیان – استادیار،پژوهشکده مهندسی سازه،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و م
جمشید فرجودی – استادیار،دانشکده مهندسی عمران،پردیس دانشکده های فنی،دانشگاه تهرا
مهبان ارغوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلز
مهدی رجبی –

چکیده:

برای مطالعه رفتار سیستم های سازه ای پس از تعریف مدلهای سازه ای و ریاضی به کاربستن روشی برای گسسته سازی در فضا و رسیدن به معادلات نیم گسسته حرکت زیر: (فرمول در متن مقاله) پیوسته در زمان و گسسته در فضا معمول است در معادله tend,t به ترتیب بیانگر زمان و مدت زمان رفتار دینامیکی M ماتریس جرم f,fint به ترتیب بیانگر بردار نیروهای داخلی و بردار تحریک خارجی و u,u,u به ترتیب مبین بردارهای جابجایی سرعت و شتاب است u0,u0,fint موید شرایط اولیه مدل ریاضی وQ نماینده برخی شرایط محدوده کننده مانند قیود اضافی در مسائل درگیر با برخورد رفتار الاستوپلاستیک و اصطکاک تعریف شده براساس د رجات ازادی مدل ریاضی است.