سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

خسرو باختری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
آبتین عطایی – استادیار
مریم الهام بخش – کارشناس ارشد مهندسی سیستمهای انرژی
مهدی شریف – مدیربخش صنعت

چکیده:

تولیدهمزمان گرما سرما و توان یک روش صرفه جویی انرژِی است که درآن توا ن گرمایش و سرمایش بطور همزمان تولید می شوند بازده کلی این واحدها ۷۰تا۹۰درصد است درحالیکه بازده واحدهای متداول حدود ۳۰تا۵۰ درصد میب اشد و این بازده بالاتر موجب صرفه جویی درمصرف انرژِ می شود دراین مطالعه امکان تولید همزمان انرژی الکتریکی انرژی گرمایشی و سرمایشی دردوحالت استفاده از مولدهای گازسوز تولید توان بصورت پراکنده و استفاده از بویلرهای بازیاب حرارت برای بازیافت حرارت حاصل از دو خروجی توربین های گازی نیروگاه بصورت متمرکز مورد بررسی قرارگرفت برای این منظور ابتدا ساختمان های نمونه درمحیط های نرم افزار شبیه سازی گردید و میزان انرژی مورد نیاز شهرک براورد گردید و به کمک نمودارهای بدست آمده نقطه بهینه تولید شناسایی شد و تعدادمولدها و بویلرهای بازیاب مورد نیاز درهر دو حالت تعیین گردید سپس به کمک نرم افزارهای ترموفلو جی تی پرو و اسپن بی جک مولدهای تولید توان و بویلرهای جانبی آنها و همچنین بویلرهای بازیاب طراحی گردید و درآخر نیز به کمک نرم افزار اکسل تحلیل اقتصادی انجام شد و سیستم های تولید همزمان دردوحالت پراکنده و متمرکز با یکدیگر مقایسه شدند.