سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحمت اله قاجار – دانشیاردانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، آ
صفا پیمان – دانشجوی دکتری
جواد علیزاده کاکلر – دانشجوی دکتری

چکیده:

قطعات و سازههای مهندسی در بسیاری موارد تحت بارگذاریهای سیکلی قرارگرفته و دچار خستگی چندمحوره میشوند. در زمینه محاسبه عمر خستگی در حالت چندمحوره، معیارها و مدلهای زیادی ارائه شده است، که دارای قابلیتهای متفاوتی میباشند. انتخاب مدل برای محاسبه عمر خستگی چندمحوره با توجه به جنس، نوع بارگذاری و شرایط عملکردی هر یک از سازههای مهندسی یکی از چالشهای مطرح در فرایند محاسبه عمر میباشد. در این مقاله، قابلیت چند معیار مهم محاسبه عمر خستگی چندمحوره مورد بررسی، مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. به این منظور از داده های آزمایشهای واماندگی خستگی نمونههای فولادی ۶۳۰SNCM تحت اثر بارگذاریهای محوری-پیچشی، که در مقالات ارائه شده است، استفاده میشود. این دادهها در قالب دادههای مربوط به تنش، دامنه کرنش و عمر خستگی میباشند. از قیاس نتایج تجربی و عمر محاسبه شده با استفاده از مدلها، قابلیت معیارها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.