سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید احمدی زاده – دانشجوی فوق لیسانس ، دانشکده برق ، دانشگاه علم و صنعت ایران
اللهیار منتظری – دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد پشتان – دانشیار گروه کنترل ، دانشکده برق ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اولین گام جهت حذف فعال نویز به کمک روشهای فیدبک کنترلی،بدست آوردن یک مدل از سیستم میباشد. هدف اصلی این مقاله شناسایی وجه فوقانی یک محفظه آزمایشگاهی است که از جنس آلومینیوم بوده و سایر وجههای محفظه صلب میباشد. شناسایی با استفاده از روشهای زیرفضا در حوزه فرکانس بر روی پاسخ فرکانسی اندازهگیری شده انجام گردیده است از آنجا که تضمینی بر دستیابی مدل پایدار در روند شناسایی وجود ندارد، پایدارسازی مدل شناسایی شده با استفاده از یک روش تکرارشونده به همراه حدسهای اولیه مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا کیفیت مدلهای پایدار بدستآمده با توجه به مقدار موثر خطای بین مدل شناسایی شده و دادههای موجود ، مورد ارزیابی قرار گرفتهاند