سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن سعیدی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک؛ دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا قاسمی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمد ضابطیان – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تا کنون روشهای مختلفی برای بدست آوردن پروفیل سرعت جریان در مجاری گوناگون توسعه داده شدهاند. یکی از روشهایی که در سالیان اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است روش سرعت سنجی به کمک ذرات ۱ است. روش سرعت سنجی به کمک ذرات از جمله روش های غیر تماسی میباشد. امتیاز عمده این روش این است که میدان سرعت را بدون وارد کردن ابزار اندازه گیری درون جریان و در کل پنجره مورد مطالعه بدست می دهد. استفاده از روشهایی مثل لوله پیتوت، سیم داغ و … به دلیل وارد کردن عناصر خارجی در جریان سیال نظام حاکم بر جریان سیال را بر هم زده و تنها، کمیت سرعت را به صورت نقطه ای به دست می دهند. در کار حاضر با تلفیق روش پی.آی.وی و تصویربرداری میکروسکوپیک به تحلیل میدان سرعت در یک کانال پرداخته میشود. سپس حل تحلیلی جریان داخل کانال ارائه میشود. در ادامه، نتایج بدست آمده با نتایج حل تحلیلی جریان، اعتبار سنجی میگردند. حل تحلیلی جریان داخل کانال با استفاده از معادلات نویر استوکس و ساده سازی آنها و به کمک سری فوریه بدست آمدهاند. در روش پی.آی.وی معمولاً از .[ دوربین فیلمبرداری، برای تصویربرداری از ذرات استفاده میشود[ ۱ در این مطالعه به جای استفاده از دوربین فیلمبرداری از یک میکروسکوپ و دوربین نصب شده روی آن برای تصویربرداری استفاده شده است و به کمک آن و با استفاده از کد ااگوریتم مربوط به روش پی.آی.وی به تحلیل میدان سرعت در کانال پرداخته شدهاست.