مقاله مطالعه مقایسه ای مورفولوژی و بیوشیمی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت قبل و بعد از تمایز استئوژنیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلول و بافت از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه مقایسه ای مورفولوژی و بیوشیمی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت قبل و بعد از تمایز استئوژنیک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمایز
مقاله سلول های بنیادی مزانشیم
مقاله آلکالین فسفاتاز
مقاله کلسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبنوسی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دهدهی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف این مطالعه مقایسه خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی سلول های مزانشیم و استئوبلاست در محیط آزمایشگاهی می باشد.
مواد و روش ها: بعد از استخراج سلول های مزانشیم مغز استخوان رت و کشت آنها تا پاساژ سوم، این سلول ها در محیط کشت حاوی ترکیبات تمایزی شامل بتا گلیسرول فسفات، دگزامتازون و آسکوربیک اسید به مدت ۲۱ روز کشت شد. سپس مورفولوژی سلول های مزانشیم و تمایز یافته توسط هوخست و آکریدین اورنژ بررسی گردید. همچنین میزان رسوب ماتریکس، میزان کلسیم، فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در سلول های تمایزی و مزانشیم و فعالیت متابولیک سلول های تمایز یافته توسط روش MTT بررسی شد.
نتایج: بررسی های مورفولوژیک تغییراتی از قبیل تغییر موقعیت هسته و گرد شدن سیتوپلاسم در سلول های تمایز یافته را در مقایسه با سلول های مزانشیم نشان داد. همچنین معدنی شدن ماتریکس از روز دهم شروع و در روز ۲۱ به بیشترین میزان خود رسید. در سلول های تمایز یافته از روز دهم میزان کلسیم داخل سلولی به صورت معنی داری ( (P<0.05افزایش یافت ولی فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز کاهش معنی دار (P<0.05) نشان داد. افزایش معنی دار (P<0.05) فعالیت متابولیک سلول های تمایز یافته نیز در طی مراحل تمایز مشاهده شد.
نتیجه گیری: علاوه بر تفاوت های مورفولوژیک، میزان کلسیم، فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز و فعالیت متابولیک سلول های مزانشیم و استئوبلاست، با یکدیگر متقاوت هستند. لذا می توان برای تشخیص تمایز آزمایشگاهی سلول های بنیادی مزانیشیم مغز استخوان به استئوبلاست، علاوه بر رنگ آمیزی آلیزارین از فاکتورهای ذکر شده در این پژوهش نیز استفاده کرد.