مقاله مطالعه مقایسه ای خواص ساختاری فیلم های نازک اکسید روی، تهیه شده با روش سل – ژل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه مقایسه ای خواص ساختاری فیلم های نازک اکسید روی، تهیه شده با روش سل – ژل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فیلم های نازک
مقاله اکسید روی
مقاله سل – ژل
مقاله خواص ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبسالان حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فیلم های نازک اکسید روی با استفاده از زینک استات دی هیدرات به عنوان پیش ماده اصلی و با استفاده از روش سل – ژل و به کارگیری تکنیک های فروکشی و غوطه وری تهیه شده اند. ۴ روش متفاوت تهیه سل و هم چنین تکنیک های پوشش برای تهیه فیلم ها به کار برده شده است. مورفولوژی و خواص ساختاری فیلم های نازک تهیه شده با روش سل – ژل با توجه به روش تهیه سل و تکنیک های رسوب گذاری فروکشی و غوطه وری مطالعه شده است. ریزساختار فیلم های نازک اکسید روی و پودرها توسط پراش سنج اشعه ایکس آنالیز شده است. فیلم های نازک اکسید روی تهیه شده در این مطالعه، آمورف می باشند در حالی که پودرها دارای ساختار پلی کریستالی به همراه پیک های پراش متفاوت اند که در نمونه های پراش اشعه ایکس آن ها دیده می شود. مورفولوژی فیلم با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی بررسی شده است. مورفولوژی سطحی فیلم های نازک اکسید روی، قویا به روش تهیه و تکنیک رسوب گذاری وابسته است. طیف های فوتولومینانس فیلم های نازک اکسید روی، گسیل های باند کناره ای و زیر باندی را در حوالی ۴۶۵ نانومتر نشان می دهند.