مقاله مطالعه مقایسه ای تاثیر کارگاه های تولیدی بر محلات حاشیه نشین (مطالعه موردی: قلعه آبکوه و قلعه ساختمان مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۳۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه مقایسه ای تاثیر کارگاه های تولیدی بر محلات حاشیه نشین (مطالعه موردی: قلعه آبکوه و قلعه ساختمان مشهد)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاشیه نشینی
مقاله مهاجرت
مقاله کارگاه های تولیدی
مقاله فاصله
مقاله رضایت شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اجزاشکوهی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرورز اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از پیامدهای صنعتی شدن رشد روزافزون شهرها در پی مهاجرت های روستا شهری بوده است. این مساله در شهرهای ایران همچنان ادامه دارد و نه تنها گریبان گیر شهرهای بزرگ است بلکه به شهرهای متوسط هم سرایت نموده است. حاشیه نشینی و تامین اشتغال برای ساکنان حاشیه ها تبدیل به معضلی برای شهرهای مهاجرپذیر شده است. اکثر این افراد فاقد مهارت و آموزش های لازم هستند. با این وجود به امید بهبود وضعیت زندگی و درامد بیشتر به شهرهای بزرگ می آیند و به دلیل نداشتن سرمایه لازم اجبارا جذب حاشیه ها می شوند. در این مقاله سعی شده است با مطالعه مقایسه ای دو محله حاشیه نشین قلعه آبکوه و قلعه ساختمان مشهد به تاثیر کارگاه ها در جمعیت پذیری محلات حاشیه نشین پرداخته شود. جامعه آماری انتخاب شده از کارگران و کارفرمایان دو محله است، تعداد ۱۴۲۰۳ کارگاه در هر دو محله مشغول فعالیت هستند. جامعه آماری به دست آمده با توجه به فرمول کوکران در مجموع ۲۵۴ کارگاه است که در محله قلعه آبکوه ۸۴ کارگاه و در محله قلعه ساختمان ۱۷۰ مورد به صورت تصادفی انتخاب شده اند. روش تحقیق این مقاله ترکیبی از روش توصیفی- تحلیلی است و در جمع آوری و تحلیل اطلاعات از روش های اسنادی و مشاهدات میدانی استفاده شده است. نتایج استخراج شده از مطالب پرسش نامه ها و مصاحبه حضوری با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اطلاعات به دست آمده از نتایج نشان می دهد که یکی از مهم ترین دلایل انتخاب محل احداث کارگاه و اشتغال، برای کارفرما و کارگران نزدیکی به محل سکونت است، همچنین رابطه خویشاوندی بین کارفرما و کارگران می تواند به عنوان عاملی در جهت جذب جمعیت به این محلات باشد، تفاوت دیگر به دست آمده از نتایج در دو منطقه نشان دهنده تفاوت در نوع مهاجرین است، بیشتر مهاجرینی که در محله قلعه ساختمان سکونت دارند از شهرستان های خراسان بزرگ (فریمان، چناران، قوچان، تربت و سرخس و یا روستاهای اطراف این شهرستان ها) می باشند در صورتی که در محله آبکوه افراد وارد شده به این منطقه از سراسر شهرهای ایران (کاشان، تهران، قم، کرمان و …) هستند.