سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

روح انگیز زندی زند – Department of Analytical Chemistry, Ghent University, Belgium, pHD student
مهدی احمدی آذر – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
مهسا محمودی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
سودابه زندی زند – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده:

هدف ازاین مطالعه بررسی مقاومت خوردگی استینلس استیل ۳۱۶L پوشش داده شده با پوشش هیبریدی آلی معدنی سیلانی می باشد این پوشش توسط روش سل – ژل واز طریق هیدرولیز و تراکم ترکیب سیلانی ۳-glycidoxypropyl-trimethoxysilane (GPTMS) درحضور بیس فنل (BPA) A به عنوان عامل ایجاد پیوند عرضی درمحیط اسیدی تهیه گردید مقاومت خوردگی نمونه های فلزی پوشش داده شده و بدون پوشش توسط روش تسریع خوردگی پاشش مه – نمک و نیز زوشهای الکتروشیمیایی پلاریزاسیون خطی واسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی درمحلول الکترولیت NaCl %3/5 مورد ارزیابی قرارگرفت همچنین ساختار نمونه های پوشش داده شده با استفاده ازتکنیک sEM میکروسکوپ روبش الکترون مورد مطالعه قرارگرفت.