سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد رشیدی – کارشناس ارشد تکتونیک، دانشگاه بیرجند
محمد مهدی خطیب – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمود رضا هیهات – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
احمد بهلگردی – کارشناس ارشد تکتونیک، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در منطقه کوه کمرحاجی در شمال باختر بیرجند عناصر ساختاری مختلف از جمله چین خوردگی ها با هندسه و سازوکار مختلف وجود دارند. با توجه به تحلیل های صورت گرفته، میزان کوتاه شدگی ناشی از چین خوردگی لایه ها در این قسمت از زون زمین درز سیستان، در راستاهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در پیمای شها تا آنجا آه امکان داشت همه پارامترهای مربوط به چی نخوردگی و مقاطع عرضی برداشت شده اند. تعداد بیشماری گسل باعث جابه جایی لایه های چین خورده شده است بنابراین لازم بود برای موازنه مقاطع عرضی (Balance cross section) و بدست آوردن مقدار دقیق کوتاه شدگی پوسته، جابه جایی ناشی از این گسل ها اندازه گیری شوند. بر اساس موازنه صورت گرفته بر روی چین خوردگی های ۵ T1-T ، مقدار کوتاه شدگی شمال خاوری جنوب باختری از مقطع شماره ۱ ۳۱/۳۷ درصد از مقطع شماره ۲ ، ۳۵/۱۸ درصد بر روی مقطع شماره ٣ ، ۴۱/۴۶ درصد و از مقطع شماره ۴ ، ۳۳/۳۳ درصد بدست آمد. مقدار کوتاه شدگی بدست آمده در راستای شمال جنوب از چین ۱،T6-1- ، ۶۸/۸۵ درصد و برای چین ۲ – T6-1 ، ۷۸/۶۶ درصد می باشد و بر اساس مقطع عرضی موازنه شده در راستای، خاوری باختری بر روی چین های ۹T7-T8-T مقدار کوتاه شدگی در این راستا ۴۸/۲۹ بدست امد.