سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک میربهاء – دکترای راه و ترابری، دانشکده مهندسی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین
امیر رسولی – کارشناسی ارشد برنامهریزی حمل و نقل، پژوهشگر پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
مرتضی اسدامرجی – دانشجوی دکتری راه وترابری پژوهشگر پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

چکیده:

در شهر تهران موتورسیکلت با توجه به سرعت بالا و قیمت ارزان نسبت به سایر وسایل نقلیه، از محبوبیت بالایی درمیان اقشار مختلف برخورداراست. در عین حال فراوانی تخلفات و عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از یک سو، و ضریب ایمنی پائین موتورسیکلت و آسیبپذیری شدید راکبان آن در هنگام سوانح رانندگی از سوی دیگر، درصد زیادی از ضایعات ناشی از تصادفات را به آنان اختصاص میدهد. تعدد فعالیت استفاده از موتورسیکلت در منطقه ۱۲ شهرداری تهران که در محدوده طرح ترافیک واقع شده، موجب اختلالات ترافیکی، ایمنی و اجتماعی در این محدوده گردیده است. این مطالعه به بررسی مشخصات موتورسوران و عملکرد آنان در سطح معابر، وضعیت ایمنی موتورسوران به عنوان یکی از مهمترین مشکلات مرتبط با آن و همچنین وضعیت پارکینگ در سطح معابر منطقه ۱۲ میپردازد. در راستای اطلاعات احصاء شده در ارتباط با مشکلات موجود، راهکارهایی جهت ساماندهی و کاهش مشکلات ارائه میگردد.