سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

شهاب کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، دانشگاه آزاد اس

چکیده:

پژوهش های متعددی در ایران طی سالهای اخیر در حیطه روش ها و کاربردهای اقتصاد سنجی انجام شده است. مطالعات به صورت پراکنده در دانشگاههای مختلف انجام پذیرفته که دسترسی به آنها محدود بوده است. مقاله حاضر به گردآوری روش ها و کاربردهای اقتصاد سنجی با استفاده از نتایج تحقیقات منتشر شده در این مورد، به طور سیستماتیک پرداخته است. اسناد مرور شده شامل مقالات انتشار یافته در مجلات علمی داخلی و خارجی و مقالات متعدد در کنگره ها بوده که با مطالعه ادبیات موضوع، روش هایی چون اقتصاد سنجی فضایی، ترکیب روش اقتصاد سنجی و شبکه های عصبی در جهت روش های نوین پیش بینی در حیطه این مبحث شناسایی شده است. نتایج این مطالعه مروری بیانگر دستاوردهای دقیق و قابل اطمینان در زمینه برآورد پیش بینی با استفاده از روش های ترکیبی نوین در مقایسه با کاربرد مجزای روش اقتصادی سنجی یا شبکه های عصبی می باشد.